(BĐT) - Tổng công ty Thăng Long - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 3,13 tỷ đồng, giảm tới 42,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết, kết quả kinh doanh kém tích cực chủ yếu do chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết kém hiệu quả.

Lũy kế cả năm 2020, TCT Thăng Long ghi nhận 729,6 tỷ đồng doanh thu và hơn 12,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tương ứng 7% và 16% so với 2019.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty đạt 1.552 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 64%, tương đương 1.005 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, TCT Thăng Long cùng các đối tác đã được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu quy mô lớn, trong đó một số gói lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.