Thái Nguyên đấu giá 16 thửa đất, đơn giá khởi điểm từ 11 triệu đồng/m2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc và Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Thái Nguyên (UBND TP. Thái Nguyên) đang phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án: Khu dân cư số 2 và Khu dân cư số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.

Theo thông báo đấu giá, tài sản đấu giá là 16 thửa đất có diện tích từ 100 - 614,9 m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 11 - 15,5 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm của mỗi lô đất từ 1,4 - 8,024 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của 16 thửa đất đấu giá là 35,804 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước tham gia đấu giá là 7,16 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày thông báo niêm yết đến hết ngày 6/12/2023. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 9/12/2023.

Tin cùng chuyên mục