(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá 47 lô đất ở tại Khu xen cư, tái định cư Trung Tiến (Khu 1) phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 13/9/2021.

.

Thanh Hóa bán đấu giá 47 lô đất khu xen cư, tái định cư Trung Tiến

Một góc Thanh Hóa (ảnh internet)

Tổng diện tích của 47 lô đất đấu giá là 4.498,9 m2; mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị (xây nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch được duyệt). Các lô đất đấu giá có diện tích từ 90 - 134,4 m2, giá khởi điểm là 6 - 7,824 triệu đồng/m2.

Hộ gia đình, cá nhân trong nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được quyền tham gia đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản cho biết, không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho người tham gia đấu giá là tổ chức/doanh nghiệp ở các lô đất này.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, đấu một vòng duy nhất. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản là ngày 13/9/2021 tại Phòng Plenary Room - Trung tâm hội nghị FLC Sầm Sơn (địa chỉ đường Hồ Xuân Hương - Phường Quảng Cư – TP. Sầm Sơn).