(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại 54 lô đất thuộc xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là 65,596 tỷ đồng.

54 lô đất bán đấu giá có tổng diện tích là 6.337,1 m2. Vị trí của khu đất bán đấu giá là giáp đường giao thông và khu dân cư. Trên đất không có tài sản gắn liền. Mục đích sử dụng đất được duyệt là đất ở, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Việc bán đấu giá quỹ đất này để tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế của địa phương.

Các lô đất có diện tích từ 100 - 176 m2, giá khởi điểm là 10 - 12 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức gián tiếp 1 vòng duy nhất. Đấu giá theo 1 m2 đất để tính giá trị quyền sử dụng đất cho từng lô đất nêu trên. Thời gian nộp phiếu trả giá là ngày 2 - 3/8/2021 tại UBND xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương. Buổi công bố giá diễn ra ngày 5/8/2021.