(BĐT) - UBND huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đang trong thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Yên Doãn, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn và Khu dân cư xã Đông Khê (Đông Anh cũ) huyện Đông Sơn.

Được biết, quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Yên Doãn gồm 236 lô đất ở với tổng diện tích 24.368,8 m2. Diện tích mỗi lô đất từ 95 - 200m2. Đơn giá khởi điểm để đấu giá từng lô đất từ 4,7 - 6 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 236 lô đất này là 117,841 tỷ đồng.

Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Yên Doãn gồm 205 lô đất ở (trong đó có 20 lô đất biệt thự, 185 lô đất liền kề), tổng diện tích 24.749,5 m2. Diện tích mỗi lô đất từ 97 - 120 m2 đối với đất liền kề và 270 - 300 m2 đối với đất biệt thự. Đơn giá khởi điểm để đấu giá từng lô đất từ 6,5 - 9 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm của 205 lô đất là 179,364 tỷ đồng.

Tại các quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, UBND huyện Đông Sơn nêu rõ, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất chỉ có hiệu lực trong thời gian 6 tháng kể từ ngày UBND huyện Đông Sơn có quyết định phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá cho từng khu dân cư.

Các tổ chức đấu giá tài sản sẽ nộp hồ sơ đăng ký thực hiện bán đấu giá tài sản nêu trên từ ngày 15 - 16/7/2021.