(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu đang phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 26 lô đất thuộc Khu dân cư xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tổng giá khởi điểm các lô đất là 20,4 tỷ đồng.

26 lô đất bán đấu giá có diện tích từ 139,8 - 158,9 m2/lô. Hiện khu đất đã có đường giao thông, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch. Giá khởi điểm từ 700 - 1.144 triệu đồng/lô đất. Khách hàng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Các lô đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá khi có từ 2 khách hàng đăng ký. Hình thức đấu giá bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 1 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá tới ngày 2/8/2021; thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 2 - 4/8/2021. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 5/8/2021 tại Hội trường UBND xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.