(BĐT) - 109 lô đất ở tại Khu dân cư xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ được đấu giá vào ngày 21/7/2022 với tổng giá khởi điểm 103,107 tỷ đồng.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Hóa và UBND huyện Đông Sơn thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 109 lô đất ở thuộc MBQH số 7488 ngày 16/8/2021 - Khu dân cư xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng diện tích khu đất có tài sản đấu giá là 14.792,9 m2. Diện tích từng lô từ 120 - 239,4 m2. Đơn giá khởi điểm để đấu giá là từ 5,5 - 8,4 triệu đồng/m2 đất. Các lô đất được đấu giá có mục đích sử dụng là đất ở, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất lâu dài.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng, phương thức trả giá lên. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 28/6 - 18/7/2022 tại UBND xã Đông Quang và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước vào ngày 18 - 19/7/2022. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá vào ngày 18/7/2022. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 21/7/2022 tại UBND xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.