(BĐT) - Bốn dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, bước đầu có chỉnh sửa, tiếp thu, chỉnh lý, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong những phiên họp gần đây.

Ngày 28 - 29/3/2022, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhằm thảo luận, góp ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Qua xem xét, nghiên cứu kết quả tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến góp ý của nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cân nhắc và lựa chọn 4 dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để thảo luận tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này.

Các dự thảo Luật này đã được nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, bước đầu có chỉnh sửa, tiếp thu, chỉnh lý, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong những phiên họp gần đây. Đây là những dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đại biểu Quốc hội, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, cần được tiếp tục cân nhắc, vì vậy rất cần sự đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Thảo luận 4 dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 ảnh 1
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 04 dự án Luật chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

Cụ thể, đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, những vấn đề còn ý kiến khác nhau liên quan đến quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ...

Luật Điện ảnh (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp tháng 3/2022 với nhiều vấn đề cần được thảo luận kỹ hơn như hậu kiểm phim phát hành trên internet, Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh.

Với Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi), vẫn còn những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau như bổ sung danh hiệu thi đua "Xã tiêu biểu", "Phường, thị trấn tiêu biểu", "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang", vấn đề khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách...

Đối với Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), vấn đề cần nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa là về Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, nội dung về bảo hiểm vi mô và một số vấn đề khác.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tổ chức để tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu Quốc hội, góp phần tạo cơ sở hoàn thiện, nâng cao chất lượng các Dự án Luật trước khi trình Quốc hội. Theo kế hoạch, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 28/3 và 29/3. Hội nghị sẽ được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.