Thư mời chào giá đầu tư trang bị hệ thống phát hành thẻ tín dụng nội địa Saigonbank

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý Công ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) trân trọng kính mời Quý Công ty có đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia Chào giá hạng mục “Đầu tư trang bị hệ thống phát hành thẻ tín dụng nội địa SAIGONBANK” theo thông tin chi tiết như sau:

I. CÁC QUY ƯỚC:

- Bên cạnh các từ/ thuật ngữ kỹ thuật theo chuẩn quốc tế, sau đây là các từ/ thuật ngữ mở rộng:

+ SAIGONBANK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (bên mua).

+ Nhà cung cấp (NCC): Công ty chào giá/chào thầu/chào giải pháp (bên bán).

+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.

+ BB: Là điều kiện bắt buộc tối thiểu.

+ Nếu một hoặc nhiều thành phần trong “Điều kiện BB” không đáp ứng thì đánh giá là không đáp ứng cả điều kiện.

II. YÊU CẦU NĂNG LỰC NHÀ CUNG CẤP THAM GIA:

STT

Điều kiện

Yêu cầu

1

Có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực liên quan tới hạng mục đề nghị chào giá ít nhất 03 năm.

BB

2

NCC có dịch vụ đường dây nóng để nhận báo sự cố trong trường hợp khẩn cấp kể cả các ngày nghỉ và ngày lễ.

BB

3

Có tư cách pháp nhân trong lĩnh vực tới hạng mục đề nghị chào giá.

BB

4

Có kinh nghiệm làm việc với đối tác ngân hàng.

BB

III. YÊU CẦU TÀI CHÍNH:

STT

Điều kiện

Yêu cầu

1

Cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình triển khai. Giá chào đã bao gồm tất cả chi phí, các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển đến địa điểm SAIGONBANK yêu cầu, chi phí hỗ trợ kỹ thuật, chi phí phát sinh trong quá trình triển khai. SAIGONBANK sẽ không trả thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào (nếu có).

BB

2

Cam kết trong trường hợp nhà cung cấp triển khai không thành công thì SAIGONBANK có toàn quyền yêu cầu hãng hoặc thuê đối tác khác để thực hiện. Tất cả chi phí phát sinh liên quan sẽ do nhà cung cấp chịu và nhà cung cấp phải hoàn trả chi phí nếu triển khai không đúng yêu cầu của SAIGONBANK.

BB

3

Yêu cầu về Điều kiện thanh toán, Thư bảo lãnh:

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 10% giá trị hợp đồng; bảo lãnh hoàn tạm ứng tương đương số tiền tạm ứng; bảo lãnh bảo hành 5% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán đợt 1: 30% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng.

- Thanh toán đợt 2: 40% sau khi bên B cài đặt và tích hợp xong hệ thống.

- Thanh toán đợt 3: 30% giá trị hợp đồng sau khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống.

BB

IV. YÊU CẦU HỒ SƠ:

STT

Điều kiện

Chi tiết

Yêu cầu

1

Hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá bao gồm:

- (1) Hồ sơ năng lực & kỹ thuật.

- (2) Hồ sơ tài chính (Bảng chào giá).

FILE 1 “HỒ SƠ NĂNG LỰC VÀ KỸ THUẬT”, bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Hồ sơ thông số kỹ thuật chi tiết về hệ thống phát hành Thẻ tín dụng nội địa, giải pháp kỹ thuật cụ thể.

A. Tính pháp lý:

- Tuân thủ những quy định của Pháp luật Việt Nam và của SAIGONBANK về việc phát hành thẻ tín dụng từng thời kỳ.

- Có khả năng cung cấp các giải pháp để đáp ứng ngay yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

- Hệ thống cho phép tạo lập các báo cáo theo quy định của pháp luật với định dạng theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

B. Yêu cầu chung:

- Mô tả giải pháp, mô hình kết nối, thời gian, chi phí triển khai.

- Hệ thống đảm bảo tuân theo các chuẩn bảo mật và an toàn thông tin của Napas quy định..

- Kiến trúc các chức năng mở, dễ dàng mở rộng phát triển, nâng cấp; dễ dàng mở rộng bổ sung các dịch vụ & sản phẩm thẻ mới trong tương lai.

- Hệ thống đáp ứng khả năng lập lịch cho các báo cáo, xác định thời gian và chu kỳ sao kê, thời gian tính lãi, thanh toán nợ...

- Hệ thống cung cấp API cần thiết cho các hệ thống khác tích hợp chức năng quản lý thông tin thẻ, sao kê, thanh toán nợ, cấp, thay đổi mã PIN.

- Tích hợp được với hệ thống xếp hạng tín dụng của SAIGONBANK

C. Chức năng:

C.1. Phát hành thẻ:

- Phát hành thẻ tín dụng nội địa theo quy định bộ tiêu chuẩn Napas.

- Số lượng thẻ phát hành khoảng 100.000 thẻ/năm, 8.000 thẻ/tháng.

- Cấp PIN (gồm cấp mới, thay đổi) qua SMS, đóng/ mở thẻ tự động qua ứng dụng.

C.2. Xử lý giao dịch:

- Ghi nhận, xử lý, lưu trữ các giao dịch thẻ tín dụng nội địa trên các kênh như: ATM/POS/ECOM, giao dịch tại quầy, các kênh thanh toán khác, ….

- Đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật việc quản lý, lưu trữ, hiển thị thông tin thẻ (hồ sơ thẻ, số thẻ, hạn mức, lịch sử giao dịch...), chủ thẻ (giấy tờ tùy thân, thông tin thu nhập...), thông tin giao dịch và thanh toán thẻ... theo quy định của pháp luật, của Napas và quy định nội bộ của SAIGONBANK.

C.3. Quản lý hạn mức:

- Hạn mức giao dịch và hạn mức vay thẻ tín dụng: được cài đặt và tùy chỉnh theo sản phẩm, nhóm khách hàng, (CBNV chi lương, CBNV SAIGONBANK, …), xếp hạng khách hàng, chi nhánh, theo thời gian/lịch sử trả nợ, … đảm bảo việc cài đặt và điều chỉnh phải được thực hiện qua 2 cấp phê duyệt.

C.4. Hạch toán và tính lãi:

- Thực hiện hạch toán & ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời các giao dịch thẻ vào hệ thống Core thẻ SAIGONBANK theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của SAIGONBANK.

- Đảm bảo hạch toán và ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời các bút toán tổng hợp cuối ngày vào Core Banking và lên bảng cân đối kế toán toàn hàng SAIGONBANK.

C.5. Chính sách sản phẩm:

- Cho phép phân nhóm sản phẩm đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng khách hàng, theo chi nhánh, theo mục tiêu triển khai từng thời kỳ.

- Hệ thống cho phép thiết lập các chính sách ưu đãi, chương trình khuyến mại, cashback, … cho từng loại sản phẩm thẻ, từng nhóm khách hàng, theo chi nhánh, khu vực, thời gian áp dụng, ...

C.6. Quản lý thu hồi nợ:

- Thực hiện giải ngân, phân loại nhóm nợ, tính lãi, theo dõi nợ và lãi theo quy định của NHNN và quy định nội bộ của SAIGONBANK.

- Theo dõi, quản lý, tính toán, thu nợ và gạch nợ kịp thời theo đăng ký hình thức/số tiền thanh toán của khách hàng qua các kênh giao dịch và từ tài khoản khách hàng theo các quy định của NHNN và quy định nội bộ của SAIGONBANK.

- Quản lý và thực hiện tự động nghiệp vụ thu hồi nợ, trích dự phòng rủi ro.

- Thu thập, cập nhật, điều chỉnh, lưu trữ, đồng bộ các thông tin tín dụng của khách hàng giữa thông tin nhận từ CIC và đang ghi nhận lưu trữ tại SAIGONBANK theo quy định của NHNN và quy định nội bộ của SAIGONBANK.

- Cài đặt chức năng chặn/ mở chặn giao dịch thẻ tự động theo các quy định của SAIGONBANK từng thời kỳ.

- Thực hiện thông báo tự động đến khách hàng qua SMS, email, .. về việc nhắc nợ, yêu cầu thanh toán, sao kê, sổ phụ, ...

C.7. Chuyển đổi trả góp:

- Hỗ trợ chức năng chuyển đổi từ giao dịch thông thường sang giao dịch trả góp, thiết lập sẵn các rule kiểm tra đáp ứng yêu cầu trả góp.

- Hỗ trợ đầy đủ các tính năng cho chương trình trả góp như: phí, lãi theo quy định từng thời kỳ của SAIGONBANK, thời hạn thanh toán, số tiền thanh toán (tối thiểu, tối đa, khoản thanh toán cố định, thanh toán theo tỷ lệ %, ...), thời gian áp dụng và hiệu lực của chương trình trả góp.

- Thông báo kết quả xử lý giao dịch trả góp cho khách hàng thông qua email, SMS…

- Hỗ trợ thiết lập sao kê chi tiết giao dịch trả góp theo yêu cầu của SAIGONBANK

- Hỗ trợ liên kết với các đối tác, bên thứ 3 để thực hiện tính năng trả góp.

C.8. Quản lý chính sách phí:

- Thiết lập và cài đặt thu tự động các loại phí, cách thức thu, tỉ lệ/số tiền phí đối với từng hạng thẻ như: phí thường niên, phí gia hạn hoặc thay thế thẻ, phí sao kê, phí cấp hạn mức, phí thanh toán trễ, phí giao dịch, phí vượt hạn mức, VAT…

C.9. Quản lý rủi ro:

* Chức năng quản lý rủi ro giao dịch thẻ xuất phát từ các kênh ATM/POS/ECOM cho các đại lý và chủ thẻ của SAIGONBANK có các yêu cầu cụ thể như sau:

- Đáp ứng về khả năng xử lý dữ liệu và khả năng phân tích mang tính dự báo.

- Cho phép tổng hợp dữ liệu theo yêu cầu của ngân hàng.

- Cho phép thiết lập các rule giao dịch thẻ đáng ngờ; lưu trữ các lịch sử giao dịch đáng ngờ, thông tin tài khoản ghi ngờ giả mạo của các khách hàng; ngăn chặn tự động và có cảnh báo cho Cán bộ nhân viên SAIGONBANK khi thực hiện mở thẻ tín dụng nội địa SAIGONBANK hay có giao dịch phát sinh liên quan đến tài khoản nghi ngờ giả mạo và giao dịch đáng ngờ trên để hạn chế rủi ro cho chủ thẻ.

- Cho phép liên hệ nhiều trường hợp đến 1 khách hàng (1 khách hàng bị cảnh báo trong nhiều trường hợp cảnh báo được thiết lập).

- Có khả năng kết nối dữ liệu giao dịch cụ thể với 1 trường hợp (KH có nhiều giao dịch vi phạm trong một trường hợp cảnh báo được thiết lập)

- Có khả năng lưu vết chi tiết các giao dịch bị cảnh báo của 1 khách hàng và cảnh báo người dùng khi truy vấn thông tin khách hàng đó.

* Danh sách đen (Black list):

- Hệ thống cho phép đưa danh sách số thẻ/ số tài khoản vào danh sách đen, hoặc đưa ra danh sách khách hàng bình thường khi đã qua thời gian theo dõi.

- Hệ thống cho phép truy vấn trực tiếp và xuất chi tiết danh sách đen đang cần theo dõi (dựa trên các thông tin đã nhập vào hệ thống).

- Hệ thống cho phép chặn giao dịch của các số thẻ/ số tài khoản trong danh sách đen.

* Có thông báo đến lãnh đạo đơn vị/người phụ trách (qua kênh SMS, email, màn hình, …) các trường hợp nghi ngờ rủi ro, gian lận; các trường hợp khẩn, quan trọng theo thiết lập của SAIGONBANK.

D. Giao diện:

- Giao diện thân thiện, tập trung, dễ sử dụng, hướng đến trải nghiệm người dùng. Ngôn ngữ bằng tiếng Việt.

- Có tính tương tác cao và tối ưu.

- Nhất quán các thuật ngữ, cấu trúc chức năng.

- Cung cấp các thông tin cần thiết về giao diện như Menu, navigation, cảnh báo, thông báo…

E. Khả năng truy cập:

- Máy trạm, trình duyệt và kênh giao tiếp:

+ Máy trạm: hỗ trợ Windows 10 trở lên.

+ Trình duyệt: hỗ trợ Firefox, Chrome, Edge phiên bản mới nhất.

+ Truy cập mọi lúc mọi nơi

F. Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng:

- Hệ thống có khả năng hỗ trợ hướng dẫn sử dụng cho người dùng theo ngữ cảnh tại các phân hệ và màn hình.

G. Cơ chế lập - duyệt:

- Cơ chế bảo mật, phân quyền và hiệu quả: hệ thống có các cơ chế bảo mật phân quyền người dùng, bảo mật quản lý dữ liệu lịch sử, bảo mật quyền truy xuất dữ liệu. Đảm bảo các hoạt động và giao dịch phát hành thẻ tín dụng, cấp hạn mức, thanh toán dư nợ, …. đều được kiểm soát tối thiểu qua 2 cấp.

H. Lưu và truy vết hệ thống:

- Hệ thống hỗ trợ các log ghi nhận (có giao diện web cho người quản trị):

+ Log quản trị hệ thống (log kết nối với Host, thay đổi password…).

+ Log về hoạt động của người dùng.

+ Log về các thao tác tự động của hệ thống, …

I. Thống kê và báo cáo:

- Hệ thống cho phép linh hoạt cài đặt các tham số ngưỡng cảnh báo cho các báo cáo.

- Hệ thống cho phép xuất báo cáo ra các định dạng file ngoài: pdf, word, excel, csv...

- Hệ thống cho phép thể hiện báo cáo theo nhiều dạng trực quan (biểu đồ, đồ thị,…)

- Xây dựng tất cả các báo cáo theo mẫu của ngân hàng, hệ thống báo cáo mở để SAIGONBANK có thể tự chỉnh sửa, bổ sung báo cáo cho phù hợp với yêu cầu.

- Hỗ trợ chạy batch hoặc eTL (trích xuất xử lý và lưu kho) dữ liệu hằng ngày để kết xuất thông tin thẻ TD phục vụ công tác quản trị, báo báo tổng hợp và CIC…

J. Đào tạo và chuyển giao:

- Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống (chức năng và CSDL).

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình hệ thống.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho nhân viên nghiệp vụ và kỹ thuật bằng tiếng Việt.

- Đào tạo cho nhân viên nghiệp vụ.

- Đào tạo cho nhân viên kỹ thuật.

K. Bảo hành, bảo trì:

- Chế độ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì nhanh chóng từ xa và tại trụ sở SAIGONBANK.

- Thời gian bảo hành 12 tháng sau nghiệm thu.

- Chi phí bảo trì hàng năm không quá 25% chi phí bản quyền phần mềm.

2. Bản photo các hợp đồng triển khai hệ thống phát hành thẻ đã ký với đối tác gần đây nhất.

3. Bản photo báo cáo tài chính (mới nhất).

4. Văn bản cam kết bảo mật thông tin: Hồ sơ chào giá và các thông tin liên quan bên trong đều nhằm mục đích phục vụ cho dự án của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, các thông tin này không được phép chia sẻ cho bên thứ ba dưới bất kì hình thức nào, thông qua ký cam kết không tiết lộ thông tin (NDA) giữa nhà cung cấp đối với SAIGONBANK (có thể sử dụng mẫu của NCC).

5. Tài liệu khác (nếu có).

FILE 2: HỒ SƠ TÀI CHÍNH (BẢNG CHÀO GIÁ):

Bảng chào giá chi tiết cho các hạng mục: Chi phí trang bị phần cứng, phần mềm và các chi phí dịch vụ bảo trì hệ thống, đào tạo nhân sự:

6. Giá chào đến SAIGONBANK đã bao gồm tất cả các loại thuế, thuế GTGT, phí, chi phí triển khai theo yêu cầu của SAIGONBANK.

7. Đơn vị tiền tệ: VND.

Nếu không có đủ và đúng các yêu cầu trên thì xem như hồ sơ chào giá/giải pháp sẽ không được xem xét các bước tiếp theo.

BB

2

Hình thức gửi hồ sơ: Gửi qua email và bản cứng đến địa chỉ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) - Số 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

- Hồ sơ năng lực & kỹ thuật và hồ sơ tài chính (bảng chào giá) bắt buộc phải là 02 file riêng biệt.

- Hồ sơ tài chính (bảng chào giá) bắt buộc phải được cài đặt mật khẩu (khi gửi qua email).

- Hồ sơ năng lực & kỹ thuật và hồ sơ tài chính cùng mật khẩu để mở hồ sơ tài chính (bảng chào giá) chỉ được gửi tới địa chỉ email duy nhất như sau: baodo@saigonbank.com.vn

BB

3

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 31/5/2023.

BB

Tin cùng chuyên mục