(BĐT) - Tin từ UBND TP.HCM cho biết, tình hình huy động vốn đối với thị trường bất động sản Thành phố có nhiều tín hiệu khả quan. Lũy kế từ đầu năm 2017 đến nay, TP.HCM đã xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 66 dự án, với tổng số 32.820 căn nhà, trong đó có 28.651 căn hộ và 4.169 căn nhà thấp tầng, tổng giá trị cần huy động là 66.539 tỷ đồng.
TP.HCM: 10 tháng đầu năm, có 66 dự án bất động sản đủ điều kiện để huy động vốn

66 dự án với tổng số 32.820 căn nhà đã được xác nhận đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai. Ảnh Ngô Ngãi

Cùng thời gian trên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, đáng lưu ý nhất là đồ án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 đang trình Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, Thành phố cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho 24 quận huyện. Dự kiến triển khai công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cho 24 quận huyện trong tháng 12 năm 2017.

Đặc biệt, TP.HCM đã ban hành 8 quyết định giao đất cho các nhà đầu tư với tổng diện tích 89.426,8 m2; cấp 576 giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại 1.770 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố; cấp 1.700 giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại 23.535 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân.