(BĐT) - Ngày 11/7/2019, Sở GTVT TP.HCM cho biết, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh đã họp bàn về xây dựng tuyến cao tốc đi Mộc Bài.
TP.HCM muốn làm chủ đầu tư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại cuộc họp này, lãnh đạo hai địa phương thống nhất giao Sở GTVT TP.HCM thực hiện nghiên cứu, phân tích 2 phương án, phương án 1 do Bộ GTVT thực hiện, phương án 2 là do hai địa phương thực hiện. Sau đó UBND TP.HCM sẽ báo cáo Ban thường vụ Thành ủy trước khi gửi Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ.

Với phương án 2, Tây Ninh đã đề xuất phối hợp với TP.HCM để thực hiện. Trong đó TP.HCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cả hai địa phương sẽ sử dụng ngân sách để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Còn nguồn vốn xây lắp sẽ kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức.

Với đề xuất này, vốn hỗ trợ của TP.HCM là khoảng 2.255 tỷ đồng từ ngân sách ứng trước. Vốn hỗ trợ của Tây Ninh khoảng 2.771 tỷ đồng từ ngân sách của Tỉnh cùng ngân sách của Trung ương. Trong thời gian ngân sách Trung ương không hỗ trợ đối với phần kinh phí đầu tư trên địa bàn Tây Ninh, ngân sách tỉnh sẽ đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng; TP.HCM ứng trước cho cả phần vốn góp của Tây Ninh, tổng cộng 4.000 tỷ đồng.