Tuần làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ 6: Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều Luật, Nghị quyết

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Các Luật được Quốc hội biểu quyết thông qua tại tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV gồm Luật Căn cước; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);...
Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều Luật, Nghị quyết trong tuần làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ 6
Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều Luật, Nghị quyết trong tuần làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ 6

Tuần làm việc cuối cùng (từ ngày 27 - 29/11) của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Luật, Nghị quyết.

Các Luật được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Luật Căn cước; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các Nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030"; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Trong tuần, Quốc hội thảo luận về một số dự án Luật là Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Quốc hội cũng thảo luận các báo cáo của Chính phủ về Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục