(BĐT) - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định phê duyệt Dự án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2020 với khái toán kinh phí 32,196 tỷ đồng.
Tuyên Quang phê duyệt dự án bệnh viện vệ tinh hơn 32 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong khuôn khổ Dự án, sẽ đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật 30 tỷ đồng; chi hoạt động đào tạo gần 2 tỷ đồng; 0,2 tỷ đồng chi hoạt động quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện. Nguồn kinh phí thực hiện Dự án sẽ lấy từ kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương 30 tỷ đồng, còn lại là Quỹ Phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.