Tỷ trọng giá trị chỉ định thầu giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2020, cả nước có tổng số 301.587 gói thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu với tổng giá gói thầu là 958.543,726 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 911.847,824 tỷ đồng.
Năm 2020, cả nước có tổng số 301.587 gói thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu, trong đó có 209.653 gói thầu được chỉ định thầu. Ảnh: Chiến Khôi
Năm 2020, cả nước có tổng số 301.587 gói thầu được thực hiện theo Luật Đấu thầu, trong đó có 209.653 gói thầu được chỉ định thầu. Ảnh: Chiến Khôi

Trong đó, 209.653 gói thầu được chỉ định thầu với tổng giá gói thầu là 77.107,861 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 75.447,540 tỷ đồng. Tỷ trọng giá trị các gói thầu chỉ định thầu năm 2020 là 8,04%, giảm nhiều so với năm 2019 (15,66%).

Bộ KH&ĐT cho biết, trong số 224.061 gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển năm 2020 (không bao gồm các gói thầu sử dụng vốn ODA) với tổng giá gói thầu là 776.780,714 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 744.821,161 tỷ đồng, có 162.801 gói thầu được chỉ định thầu với tổng giá gói thầu là 65.047,928 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 63.689,764 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm là 2,09%.

Năm 2020, cả nước có 3.484 gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ với tổng giá gói thầu là 28.790,542 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 26.491,611 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 7,99%. Trong đó có 1.918 gói thầu được chỉ định thầu, với tổng giá gói thầu là 1.330,146 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 1.284,295 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 3,45%.

Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, năm 2020 cả nước có 74.041 gói thầu với tổng giá gói thầu là 154.035,391 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 141.598,130 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 8,13%. Trong đó có 44.934 gói thầu chỉ định thầu với tổng giá gói thầu 10.729,787 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu 10.473,482 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,39% (năm 2019 là 1,97%).

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, năm 2020, có 722 danh mục dự toán mua sắm được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo phương thức mua sắm tập trung với tổng giá trị mua sắm là 42.534,34 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng gần 2,87% tổng giá gói thầu trên cả nước), tổng giá trúng thầu là 37.587,105 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 11,63% (năm 2019 là 11,62%), cao gần gấp 3 lần so với tỷ lệ tiết kiệm chung qua đấu thầu trên phạm vi cả nước. Một số đơn vị có tỷ trọng về giá trị tổng giá gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm cao như tỉnh Đồng Nai thực hiện 23 danh mục dự toán mua sắm tạp trung với tổng giá gói thầu 6.375,747 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 5.015,360 tỷ đồng, tiết kiệm 21,34%; Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện 171 danh mục dự toán mua sắm tập trung, tổng giá gói thầu 3.148,986 tỷ đồng, giá trúng thầu là 2.707,546 tỷ đồng, tiết kiệm 14,02%.

Bộ KH&ĐT đánh giá, trong năm 2020, đấu thầu tập trung đã được triển khai tốt, tỷ lệ tiết kiệm qua mua sắm tập trung của cả nước khá cao (đạt 11,59%), trong đó một số địa phương đạt kết quả rất cao như: tỉnh Hà Nam (37,43%), tỉnh Bắc Giang (36,94%), tỉnh Tuyên Quang (34,01%)... Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm của các gói thầu sử dụng vốn nhà nước để duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước năm 2020 đạt 8,13%, tăng cao so với năm 2019 (6,77%).

Nhìn chung, năm 2020, công tác mua sắm tập trung được triển khai mạnh mẽ trong cả nước nhưng tỷ lệ tiết kiệm không đồng đều. Có những địa phương, bộ, ngành đạt tỷ lệ tiết kiệm rất thấp như: tỉnh Điện Biên là 0,06%; tỉnh Đồng Tháp là 0,17%; Bộ Tư pháp là 0,18%...

Hiệu quả công tác đấu thầu còn chênh lệch giữa các địa phương, đơn vị. Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu ở các địa phương còn thấp, đạt trung bình 4,64%, trong khi con số này ở các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước là 9,81%, các bộ là 5,14%.

Tin cùng chuyên mục