(BĐT) - Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 12/2019, cả nước có 11.418 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng số vốn đăng ký hoạt động là 155.819 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2019, cả nước có 138.139 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp và tăng 17,1% về số vốn đăng ký so với năm 2018. Với kết quả này, năm 2019 là năm thứ 5 liên tiếp số lượng doanh nghiệp thành lập mới lập kỷ lục.
Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục về số lượng doanh nghiệp thành lập mới

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2018. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2019 cũng đạt trên 1,2 triệu lao động, tăng 13,3% so với năm 2018.

Cùng với hơn 1,7 triệu tỷ đồng từ vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới, còn có gần 2,3 triệu tỷ đồng từ hoạt động đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp.