Vinamilk hoàn tất thoái vốn khỏi SBT trong năm 2015

Ngay sau khi Vinamilk tiến hành thoái vốn, cổ phiếu SBT đã có đợt tăng giá mạnh từ 13.600đ vào thời điểm cuối tháng 8/2015 lên mức trên 24.000đ hiện nay (giá đã điều chỉnh).
Vinamilk hoàn tất thoái vốn khỏi SBT trong năm 2015

Trong năm 2015 (quý 3), Vinamilk (VNM) đã thực hiện thoái toàn bộ khoản đầu tư còn nắm giữ tại CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT).

Cuối quý 2/2015, giá trị khoản đầu tư vào SBT của Vinamilk có giá trị hơn 150 tỷ đồng và công ty đã phải trích lập dự phòng 62 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.

Ngay sau khi Vinamilk tiến hành thoái vốn, cổ phiếu SBT đã có đợt tăng giá mạnh từ 13.600đ vào thời điểm cuối tháng 8/2015 lên mức trên 24.000đ hiện nay (giá đã điều chỉnh).

Trước đó, vào năm 2012, Vinamilk đã giảm sở hữu tại SBT xuống còn hơn 7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,98% và không còn là cổ đông lớn tại công ty.

Hiện tại, CTCP Đầu tư Thành Thành Công đang là cổ đông lớn nhất tại SBT với tỷ lệ sở hữu 25,19%. Xếp tiếp theo là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên nắm giữ 18,65%.

Tin cùng chuyên mục