Vinataba hoàn thành tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh cốt lõi

(BĐT) - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Sài Gòn trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Cửu Long, Long An và Bến Tre về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Sự kiện này đánh dấu việc Vinataba đã hoàn thành cơ bản việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, đã hoàn thành 100% việc tái cơ cấu đối với ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

Theo lãnh đạo Vinataba, sau khi tái cơ cấu, các công ty đã được tham gia vào một "sân chơi" mới với sự cạnh tranh bình đẳng hơn, giảm bớt được áp lực cạnh tranh nội bộ và trước các đơn vị bên ngoài. Điều này có được là do các công ty trong Nhóm công ty đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm, nhân lực, phân chia thị trường với sự kiểm soát, quản lý chung của Công ty mẹ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con đã có nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực mang lại từ uy tín, thương hiệu của Công ty mẹ.

Tin cùng chuyên mục