Với 85,63% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng nay (27/11), tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi). Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 85,63%). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi).
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi)

Trước đó, trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Dự thảo Luật đã được hoàn thiện sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý Khoản 5 Điều 5 của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng thu hẹp phạm vi khu vực chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua, cho thuê, tăng cường phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định.

Luật cũng có những điều chỉnh trong quy định về phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê (Điều 57) nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong phát triển, quản lý, sử dụng loại hình nhà ở này thời gian qua, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và nhu cầu phát triển, đáp ứng nguồn cung nhà ở cho một bộ phận người dân ở đô thị.

Luật cũng bổ sung các quy định về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giải trình, tiếp thu một số vấn đề liên quan đến tính thống nhất với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nội dung cụ thể khác như đã nêu trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bản đầy đủ. Sau khi tiếp thu, hoàn thiện, Dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua có 13 chương, 198 điều.

Tin cùng chuyên mục