(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị.
Xem xét đề xuất cân đối vốn cho Dự án Cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị

Đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị đã được Thủ tướng chấp thuận bổ sung vào Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Ảnh: Quốc Hùng

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét đề xuất cân đối vốn cho Dự án giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh ủy Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4327/VPCP-CN ngày 1/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, tại Văn bản số 4327/VPCP-CN, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khả năng hỗ trợ vốn ngân sách trung ương cho Dự án; chủ động quyết định lựa chọn phương án đầu tư tối ưu phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn, bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí và đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất 2 phương án đầu tư. Phương án 1, Dự án sẽ đầu tư xây dựng quy mô 4 làn hoàn chỉnh, nền đường rộng 22 m, chiều dài 43 km, tổng mức đầu tư 8.790 tỷ đồng. Phương án 2, thực hiện giải phóng mặt bằng quy mô 22 m, trong đó, đầu tư đoạn Km 1+800-Km 17+420 (nút giao Quốc lộ 4B), quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 13,5 m; đoạn Km 17+420-Km 44+750, quy mô 4 làn hạn chế, nền đường rộng 17,5 m, tổng mức đầu tư 5.947 tỷ đồng.

Theo chủ trương đầu tư ban đầu của Bộ Giao thông vận tải, Dự án có tổng mức đầu tư 8.743 tỷ đồng, sử dụng nguồn vay vốn thương mại từ ADB. Song trước nguy cơ có thể gia tăng nợ công, Thủ tướng đã chấp thuận bổ sung đoạn tuyến này vào Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và giao cho UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.