4 tháng đầu năm, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 21,5% kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2021, các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện vốn từ nguồn ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại Việt Nam.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2021 ước tính đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tường Lâm
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2021 ước tính đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2021 ước tính đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 16,6% và tăng 14,5%).

Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch năm và tăng 25,5%. Trong đó, một số bộ có mức thực hiện tăng cao hơn so với tốc độ tăng chung là Bộ Giao thông vận tải đạt 6.947 tỷ đồng, tăng 78,9% so với cùng kỳ năm trước; Bộ Xây dựng đạt 184 tỷ đồng, tăng 145,8%; Bộ Công Thương đạt 164 tỷ đồng, tăng 121,3%… Ngược lại, một số bộ có số vốn thực hiện giảm so với cùng kỳ năm trước: Bộ Y tế giảm 50,7%, Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm 35,2%.

Vốn địa phương quản lý đạt 83,6 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% kế hoạch năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Hà Nội thực hiện đạt 11.442 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; TP.HCM đạt 6.624 tỷ đồng, bằng 18,3% và tăng 35,6%; Quảng Ninh đạt 4.528 tỷ đồng, bằng 25,6% và tăng 65,5%…

Tổng cục Thống kê đánh giá, so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 và 4 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2017 - 2021.

Tin cùng chuyên mục