(BĐT) - Ngày 16/5/2022, Phó chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Ngọc Khánh ký văn bản gửi Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư của Tỉnh liên quan đến việc rà soát Dự án Khu du lịch Thủy Hoàng - Bến Cát tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.
Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu rà soát Dự án Khu du lịch Thủy Hoàng - Bến Cát

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cơ sở pháp lý việc chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Dự án Khu du lịch Thủy Hoàng - Bến Cát khi chưa có chủ trương của UBND Tỉnh có đúng theo quy định pháp luật hay không; việc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn yêu cầu Sở này rà soát việc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thủy Hoàng rút hồ sơ chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và Phiếu chuyển số 21/PC-VP ngày 31/10/2005 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Trường hợp có thay đổi thông tin thì chuyển thông tin sang cơ quan Thuế để thực hiện xác định lại nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất của Dự án Khu du lịch Thủy Hoàng - Bến Cát theo đúng quy định pháp luật.

UBND Tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tiến độ thực hiện Dự án theo theo quy định pháp luật về đầu tư; quá trình góp vốn của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Thủy Hoàng thành lập Công ty CP Thương mại Dịch vụ Du lịch Hồng Hà theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc rà soát các nội dung nêu trên và gửi Cục Thuế Tỉnh trước ngày 20/5/2022.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Cục Thuế Tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính đối với Dự án Khu du lịch Thủy Hoàng - Bến Cát theo quy định; báo cáo UBND Tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 5/2022.