(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê tại phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh.

Bắc Ninh lựa chọn nhà đầu tư dự án gần 500 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 12/2020.

Dự án được xây dựng tại phường Hòa Long, TP. Bắc Ninh, trên diện tích khoảng 4 ha. Tổng mức đầu tư Dự án sơ bộ là 497,911 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện 480 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 17,911 tỷ đồng.