(BĐT) - Mặc dù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư từ tháng 12/2009 nhưng đến nay, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2 (từ nút giao với Quốc lộ 3 đến Đường tỉnh 295B), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo loại hợp đồng BT vẫn chưa được triển khai.
Bắc Ninh muốn tiếp tục dự án BT giao thông xuyên thập kỷ

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2 (tỉnh Bắc Ninh) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư từ tháng 12/2009. Ảnh minh họa: Lê Tiên

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa báo cáo làm rõ quá trình thông qua đề xuất Dự án và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện Dự án theo loại hợp đồng BT.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công ty Thông Hiệp (TNHH) có địa chỉ tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là đơn vị lập đề xuất dự án nói trên. Ngày 19/10/2009, UBND Tỉnh có văn bản chấp thuận cho Công ty Thông Hiệp làm chủ đầu tư Dự án; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép triển khai đầu tư công trình xây dựng mới đường Trịnh Xá - Đa Hội tại thị xã Từ Sơn và tuyến đường dọc kênh B2 (đoạn từ đường Chùa Dận - Cầu Tháp đến cầu Tương Giang) theo loại hợp đồng BT. Nguồn vốn để thanh toán: Trên cơ sở thu hồi và khai thác giá trị quyền sử dụng đất từ nguồn quỹ đất trên diện tích 2 bên đường của Dự án.

Ngày 2/12/2009, Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư Dự án trên theo loại hợp đồng BT; đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 78/2007/NĐ-CP; đồng thời công bố danh mục các dự án gọi vốn đầu tư theo loại hợp đồng BOT, BTO, BT theo quy định.

Công ty Thông Hiệp (địa chỉ tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là đơn vị lập đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2 (từ nút giao với Quốc lộ 3 đến Đường tỉnh 295B). Ngày 19/10/2009, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chấp thuận cho Công ty Thông Hiệp làm chủ đầu tư Dự án. Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty Thông Hiệp ký thỏa thuận đầu tư theo Điều 30 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP, ngày 14/12/2009, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao nhà đầu tư - Công ty Thông Hiệp lập dự án đầu tư. UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, việc giao Công ty Thông Hiệp thực hiện các nội dung nêu trên tương đương với việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 78/2007/NĐ-CP. Tại thời điểm Nghị định số 78/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 19/6/2007), UBND tỉnh Bắc Ninh chưa xây dựng, ban hành Danh mục dự án gọi vốn đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT theo quy định. Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, Điều 12 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP quy định về dự án do nhà đầu tư đề xuất không quy định về việc phải công bố danh mục dự án theo quy định tại Điều 8 Nghị định 78/2007/NĐ-CP.

Ngày 24/10/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải ngày 2/6/2011 và ý kiến của UBND thành phố Hà Nội ngày 10/10/2012 về việc đấu tuyến đường Trịnh Xá - Đa Hội và tuyến đường dọc kênh B2. UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng, Dự án này đáp ứng điều kiện chuyển tiếp theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 72 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. Theo đó, “báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực không phải phê duyệt lại; dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không phải lựa chọn lại nhà đầu tư”.

Ngày 10/7/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty Thông Hiệp đã ký thỏa thuận đầu tư theo Điều 30 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, Dự án đáp ứng điều kiện để chuyển tiếp theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 76 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP: “Dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc thỏa thuận đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục này. Các bên tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định”. Đồng thời, Dự án cũng đáp ứng điều kiện chuyển tiếp theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 101 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tiếp tục thực hiện Dự án theo loại hợp đồng BT. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lập, điều chỉnh Dự án theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.