Bảo Việt sắp chi 701 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2018 tỷ lệ 10%, ứng với mức thanh toán gần 701 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/11 và ngày thực hiện chi trả là 10/12.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bộ Tài chính hiện là cổ đông lớn nhất sở hữu 68,84% vốn, dự kiến nhận 482 tỷ đồng cổ tức từ Bảo Việt.

Mới đây, Hội đồng Quản trị công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kế hoạch sử dụng vốn huy động. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 41,4 triệu cổ phiếu trong quý IV. Nguồn vốn huy động được phân bổ gồm 2.500 tỷ đồng tăng vốn cho các đơn vị thành viên, 200 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phần còn lại bổ sung vốn lưu động. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Bảo Việt.

Tính đến 30/9, công ty có vốn điều lệ 7.009 tỷ đồng, nếu phát hành thành công sẽ tăng lên 7.423 tỷ đồng. Bảo Việt đang có 3.564 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 3.713 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 792 tỷ quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng, Bảo Việt báo lợi nhuận sau thuế 1.042 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2018 và tương đương 85% kế hoạch 2019. Lãi cổ đông công ty mẹ đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 12%.

Cổ tức năm 2019 của đơn vị dự kiến từ 10% mệnh giá tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và kế hoạch đầu tư, được quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Tin cùng chuyên mục