Bệnh viện Bạch Mai thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá thẩm định giá thanh lý tài sản cố định là trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng và các công cụ, dụng cụ, linh phụ kiện đã hư hỏng không sử dụng được của Bệnh viện Bạch Mai (theo như phụ lục đính kèm) làm cơ sở thực hiện việc thanh lý các tài sản trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn phòng - Bệnh viện Bạch

Mai. Số điện thoại: 02438686390.

3. Thông tin người phụ trách công việc trong trường hợp nhà thầu cần tìm hiểu thực tế: KS.

Đoàn Phạm Thắng - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế. Số điện thoại: 085.686.8838.

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Theo các cách như sau:

- Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện. Địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Văn

phòng Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa,

thành phố Hà Nội. Hoặc:

- Nhận qua email: vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn. Hoặc:

- Nhận qua fax: 024 38691607.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28 tháng 3 năm 2024 đến ngày 08 tháng 4 năm 2024.

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu:

1.Hồ sơ năng lực, đăng ký kinh doanh của tổ chức, đơn vị.

2. Báo giá chào giá của tổ chức, đơn vị.

3. Thời gian thẩm định dự kiến: Quý 2 năm 2024.

4. 01 USB chứa nội dung tài liệu, hồ sơ liên quan.

Báo giá được ký, đóng dấu của người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang) và tuân theo các quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo.

Tải file đính kèm

Tin cùng chuyên mục