(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa đề nghị SCIC để Tỉnh tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 3 doanh nghiệp (DN) là Công ty CP Tổng hợp An Lão, Công ty CP Tổng hợp Vân Canh và Công ty CP Tổng hợp Vĩnh Thạnh.

Một trong những lý do được đưa ra giải thích cho đề xuất nêu trên là nhóm 3 DN này đang hoạt động tại các địa bàn miền núi. Các DN tuy đã cổ phần hóa, nhưng giá trị phần vốn nhà nước tại DN vẫn chiếm tỷ trọng chi phối. Bên cạnh đó, ngoài lĩnh vực hoạt động là phân phối và kinh doanh điện năng, các DN này còn được UBND Tỉnh giao nhiệm vụ công ích là bán hàng chính sách cho đồng bào miền núi. Vì vậy, nếu thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC đối với 3 DN này thì các huyện sẽ rất khó điều hành DN thực hiện nhiệm vụ công ích.

Không chỉ muốn “giữ lại” 3 DN nêu trên, UBND tỉnh Bình Định còn đề nghị SCIC báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện quyền đại điện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 3 DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ là Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định, Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn và Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.