Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn: Bản lĩnh trong khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đã qua một năm vượt khó để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tiếp bước năm 2022 với nỗ lực nâng cao năng lực quản trị, quy mô sản xuất, hoàn thành các kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công hồ chứa nước Ea H’leo 1, tỉnh Đắk Lắk
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công hồ chứa nước Ea H’leo 1, tỉnh Đắk Lắk

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, năm 2021, đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, Binh đoàn 12 đã có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, quản trị kịp thời, tích cực tìm kiếm việc làm để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Nhờ đó, giá trị sản xuất và doanh thu đều đạt 106% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 101% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt 111% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 102% so với mục tiêu tại Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn.

Năm 2022, Binh đoàn 12 đặt quyết tâm xây dựng, hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để xác định các mục tiêu chiến lược, đề ra chính sách và kế hoạch bài bản cho phát triển lâu dài. Đồng thời, phân tích sâu sắc yếu tố nội lực của Binh đoàn. Trong đó, dự báo sát tình hình tác động bên ngoài để hoạch định chiến lược mang tính khả thi, đảm bảo sự thành công. Quá trình tổ chức thực hiện chiến lược cần phải kích hoạt được sự kiên trì, tâm huyết, tinh thần chịu trách nhiệm cao của tất cả cán bộ chủ chốt trong Binh đoàn, trong đó vai trò của các vị trí đứng đầu đặc biệt quan trọng.

Mặt khác, Binh đoàn xác định nhiệm vụ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

Tiếp tục nâng cao năng lực, quy mô sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, hoàn thiện dần quy mô của các chi nhánh; giao việc với quy mô phù hợp cho các ban điều hành tự sản xuất để quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình. Đối với các dự án, tùy theo quy mô, tính chất, lựa chọn áp dụng hình thức tổ chức điều hành cho phù hợp, hiệu quả; hạn chế thấp nhất việc chia nhỏ dự án.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thi công, phân tích, đánh giá để có giải pháp tổ chức, quản lý, điều hành phù hợp, đồng thời chuẩn bị và làm tốt công tác đảm bảo về tiền vốn; xe máy, thiết bị; con người cho các công trình. Tập trung cho các dự án trọng điểm cao tốc Bắc - Nam; thủy điện…

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ các cấp trong toàn Binh đoàn; chủ động bám sát, đề xuất với chủ đầu tư các biện pháp tháo gỡ, xử lý giảm giá trị dở dang, tạo nguồn vốn cho sản xuất.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định trong quản lý sản xuất kinh doanh ở các cấp từ Tổng công ty đến các đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định đã ban hành.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, ứng dụng các mô hình, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành sản xuất, đồng bộ từ trên xuống dưới trong toàn Binh đoàn.

Tin cùng chuyên mục