(BĐT) - Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu ở mức 3.560 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tối thiểu 550 tỷ đồng và cổ tức dự kiến ở mức 12% vốn điều lệ.
Biwase dự kiến lãi ròng tối thiểu 550 tỷ đồng năm 2021

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng của Hệ thống cấp nước Hớn Quản - Chơn Thành - Bình Phước và các vùng lân cận. Hai hạng mục còn lại là đầu tư lắp đặt tuyến ống nước thô và lắp đặt ống phân phối khu vực Tân Khai dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2021. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến hoàn thành lắp đặt thiết bị cho Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy Nước Uyên Hưng (công suất tăng thêm 29.500 m3/ngày đêm) vào tháng 5/2021.

Kết thúc năm 2020, Biwase ghi nhận 3.025 tỷ đồng doanh thu và 539 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.