Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chốt chi cổ tức tỷ lệ 30%

(BĐT) - Ngày 6/4 tới sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm chốt danh sách cổ đông CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã CK: RAL) nhận cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện là ngày 27/4.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 27/4.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 3.270 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 214 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 45%.

Tin cùng chuyên mục