(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 20 gói thầu thuộc Dự án Khu tái định cư phường Long Hòa (khu 2), quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Dự án có tổng mức đầu tư 426,851 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP. Cần Thơ.
Cần Thơ: Hơn 420 tỷ đồng đầu tư Khu tái định cư phường Long Hòa

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Chi phí quản lý dự án (giá gói thầu 1,648 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2021); Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (1,83 tỷ đồng, đấu thầu quý I/2022); Gói thầu Thi công xây dựng (105,2 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2022); Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng (2,22 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2022).

Một số gói thầu sẽ được chỉ định thầu trong quý IV/2021 như: Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thiết kế bản vẽ thi công dự toán; Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất...