Theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân, thẻ CCCD, CMT còn thời hạn không bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chíp trừ khi công dân có yêu cầu...
CCCD, CMT còn thời hạn có bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chip? ảnh 1
Theo VOV