(BĐT) - Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Chính phủ ban hành Nghị định mới về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP về lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP; Hội đồng thẩm định dự án PPP; các nội dung trong chuẩn bị dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; xác nhận hoàn thành và chuyển giao công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; chấm dứt hợp đồng dự án PPP; xử lý tình huống, xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP.

Theo Nghị định, vĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP gồm:

Lĩnh vực Giao thông vận tải bao gồm: đường bộ; đường sắt; đường thủy nội địa; hàng hải; hàng không, có quy mô tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

Lưới điện, nhà máy điện bao gồm: năng lượng tái tạo; nhiệt điện than; nhiệt điện khí (bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng - LNG); điện hạt nhân; lưới điện; trừ các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực; có quy mô đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên, riêng dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.

Lĩnh vực thủy lợi gồm: cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải có quy mô dự án từ 200 tỷ đồng trở lên

Lĩnh vực Y tế gồm: cơ sở khám chữa bệnh; y tế dự phòng; kiểm nghiệm. Quy mô từ 100 tỷ đồng trở lên.

Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo gồm: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Quy mô 100 tỷ đồng trở lên.

Lĩnh vực Hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm: hạ tầng thông tin số, kinh tế số; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu; các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia dùng chung; an toàn, an ninh mạng; hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông cho đô thị thông minh. Quy mô đầu tư: dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, về lĩnh vực và quy mô đầu tư, Nghị định tiếp tục duy trì định hướng tập trung nguồn lực vào các dự án có quy mô đủ lớn, có sức lan tỏa. Các hạn mức về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu đưa ra cũng đã có tham vấn, căn cứ kết quả làm việc với các bộ, ngành, địa phương và số liệu thống thực tiễn.