Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuốc, thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chính phủ cho phép bệnh viện thí điểm một số cơ chế mới mua sắm trang thiết bị y tế, trong đó được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Ảnh minh họa
Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, có hiệu lực thi hành ngay.

Trong năm 2023, Chính phủ cho phép các bệnh viện được thí điểm xây dựng giá gói thầu mua trang thiết bị. Khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp cùng một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau, chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở tính năng, cấu hình kỹ thuật do Hội đồng khoa học xây dựng, đơn vị tổ chức lấy báo giá theo quy định.

Một trong những căn cứ để xác định giá gói thầu là giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp. Chủ đầu tư gửi thông báo mời chào giá lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (dmec.moh.gov.vn), trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc hình thức khác trong 10 ngày. Hết thời gian thông báo mời chào giá, chủ đầu tư căn cứ vào số báo giá nhận được để xây dựng giá gói thầu.

Nếu chỉ có một hoặc hai nhà phân phối hoặc doanh nghiệp cung cấp báo giá thì bệnh viện được sử dụng các báo giá đã nhận được để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu.

Chính phủ cũng cho phép bệnh viện được lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối với trường hợp chỉ có một nhà máy (độc quyền) hoặc để đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ đơn vị khác. Giá gói thầu được xác định dựa trên tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính của chủ đầu tư.

Ngoài ra, kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp thẩm định giá theo Luật Giá; giá trúng thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự gần nhất, tối đa không quá 120 ngày, cũng là một trong những căn cứ để bệnh viện xác định giá gói thầu mua máy. Nếu gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, chủ đầu tư ghi rõ giá cho từng phần.

Chính phủ cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ y tế cung cấp từ các trang thiết bị y tế này và được sử dụng kinh phí của cơ sở để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế trong quá trình sử dụng.

Về trách nhiệm của các bộ, ngành, Nghị quyết nêu rõ, Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế và hoàn thành trong quý II/2023.

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, cấp địa phương bảo đảm phù hợp với năng lực tổ chức đấu thầu của từng cấp và khả năng cung ứng của doanh nghiệp để cung ứng đủ, kịp thời thuốc cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian hoàn thành trong quý III/2023.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế bảo đảm thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Thời gian hoàn thành trong quý III/2023.

Xây dựng, ban hành hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền để đấu thầu qua mạng. Thời gian hoàn thành trong quý III/2023;

Bộ Y Tế rà soát, đánh giá cụ thể việc tiếp nhận máy móc, trang thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức, cá nhân tặng, cho, đóng góp, tài trợ, viện trợ cho các cơ sở y tế sử dụng phục vụ khám, chữa bệnh; trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan có liên quan đề xuất giải pháp cụ thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trong quý II/2023.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời, cụ thể các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền; phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các quy định về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế trong dự án Luật Đấu thầu bảo đảm phù hợp với đặc thù của ngành y tế.

Bộ Tài chính có trách nhiệm khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Nghị quyết 30 cũng sửa quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, Chính phủ cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, với các hợp đồng ký trước 5/11/2022, việc thanh toán thực hiện theo thời hạn hợp đồng; với hợp đồng ký từ 5/11/2022 sẽ thanh toán đến khi có văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này, bao gồm cả hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp. Trong cả hai trường hợp, nếu hết hạn hợp đồng, việc thanh toán sẽ đến khi hết vật tư, hóa chất đã mua.

Chính phủ quy định, nếu chủ đầu tư ghi trong hồ sơ mời thầu yêu cầu đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng kèm theo, thì đơn vị trúng thầu phải thực hiện. Chi phí khám chữa bệnh các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất, được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Trường hợp hết thời hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh toán đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua.

Bộ Y tế được giao xây dựng, ban hành hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế, hoàn thành trong quý II/2023. Bộ sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc đầu thầu tập trung quốc gia, địa phương đảm bảo phù hợp với năng lực từng cấp và khả năng cung ứng của doanh nghiệp, cung ứng đủ, kịp thời thuốc cho khám chữa bệnh, hoàn thành trong quý III/2023.

Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, ba văn bản đang được gấp rút sửa đổi, gồm: Nghị định 98/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị quyết 144 của Chính phủ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Thông tư 15 của Bộ Y tế quy định về việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.

Trong hai ngày 3-4/3, Chính phủ đã ban hành các văn bản mới sửa đổi Nghị định 98 và Nghị quyết 144. Một văn bản còn lại, Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ để sớm ban hành.

Tin cùng chuyên mục