Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần chọn những người xứng đáng để bầu ra những Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.
Chọn người xứng đáng để bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân có đủ đức, đủ tài

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Sáng 21/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho biết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta lựa chọn những người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho hay, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021.

Trong không khí phấn khởi đón chào năm 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề nghị các đại biểu dự đại hội tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi tích cực, tham gia đóng góp nhiều ý kiến góp phần vào thành công của hội nghị.

Ngay sau hội nghị này, cấp uỷ, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh, trong quá trình này chúng ta cần chú trọng quán triệt thật tốt quan điểm tư tưởng, chỉ đạo và những chủ trương chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII đã đề ra về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch vững mạnh.

Nhất là trong công tác cán bộ, chọn những người xứng đáng để bầu ra những ĐBQH và HĐND các cấp thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng.

Trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nay là Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng của đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chúng ta phải tổ chức và chuẩn bị tiến hành làm sao thực sự dân chủ, đoàn kết và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

"Các đoàn thể, Mặt trận, tất cả chúng ta, cả hệ thống chính trị chúng ta phải là rường cột để lãnh đạo đất nước, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ đã nói” - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Theo Lao động