(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (Ban QLDA Đông Anh) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình (đã bao gồm dự phòng phí) thuộc Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa huyện Đông Anh.
Chọn xong nhà thầu xây dựng Nhà Văn hóa huyện Đông Anh (Hà Nội)

Phối cảnh Nhà Văn hóa huyện Đông Anh (Hà Nội)

Theo đó, nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty TNHH MSG Việt Nam - Công ty TNHH Điện lạnh và Thiết bị công nghiệp Tân Thanh. Giá trúng thầu là 355,576 tỷ đồng (giá gói thầu là 358,318 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là 900 ngày.

Trong số các thành viên của Liên danh trúng thầu, Công ty CP Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới là công ty con của HANDICO. Công ty CP Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới từng trúng thầu tại Ban QLDA Đông Anh. Từ tháng 7/2019 đến nay, nhà thầu này từng trúng liên tiếp 3 gói thầu tại bên mời thầu này. Trong đó, gói thầu có quy mô lớn nhất là Gói thầu số 01 Thi công xây lắp công trình Trường THCS Đông Hội (trị giá 91,575 tỷ đồng, liên danh với HANDICO). Cả 3 gói thầu này đang trong quá trình thực hiện.

Ngoài 2 gói thầu nêu trên, HANDICO từng thực hiện một gói thầu khác do Ban QLDA Đông Anh mời thầu với tư cách thành viên trong liên danh trúng thầu. Đó là Gói thầu Xây lắp số 1 công trình xây dựng Trường THCS Dục Tú (trị giá 104,097 tỷ đồng).

Công ty TNHH MSG Việt Nam và Công ty TNHH Điện lạnh và Thiết bị công nghiệp Tân Thanh từng trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, ngân hàng...

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa huyện Đông Anh, Dự án có tổng mức đầu tư là 386,107 tỷ đồng, gồm 14 gói thầu. Trong đó, Gói thầu số 01 có quy mô lớn nhất.