(BĐT) - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020 trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, còn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi, giữa kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn của DN.
Còn khoảng cách giữa chính sách và thực thi trong hỗ trợ doanh nghiệp

Các doanh nghiệp vẫn phản ánh, kiến nghị liên quan tới thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh. Ảnh: Nhã Chi

Theo Bộ KH&ĐT, nhìn chung, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động và tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg. Tính đến ngày 26/6/2019, 85% tổng số các nhiệm vụ đã được hoàn thành, 15% nhiệm vụ đang được triển khai tích cực. Tuy nhiên, các DN vẫn có phản ánh, kiến nghị liên quan tới thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, sự mâu thuẫn, không rõ ràng giữa các quy định pháp lý, chưa tiếp cận với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

Mục tiêu đạt 1 triệu DN hoạt động vào năm 2020 đang gặp nhiều thách thức. Các bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn trong bố trí nguồn lực để triển khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Rút ngắn khoảng cách này, Bộ KH&ĐT đề xuất, kiến nghị 6 giải pháp chủ yếu nhằm hỗ trợ và phát triển DN. Đó là ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án triển khai các chính sách trọng tâm của Luật Hỗ trợ DNNVV. Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh của DN với việc rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, trong đó có chú trọng khởi nghiệp một số ngành có lợi thế và tiềm năng…