(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 22/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Cụ thể hóa ngành, nghề ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung 4 ngành, nghề được ưu đãi đầu tư nhằm khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: Thủy Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, mục tiêu ban hành Nghị định là nhằm cụ thể hóa ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Việc cụ thể hóa ưu đãi đối với các quy định này sẽ hỗ trợ khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập.

Nghị định ra đời bảo đảm thi hành đầy đủ và nhất quán quy định của Luật Đầu tư và Luật Hỗ trợ DNNVV. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư và Luật Hỗ trợ DNNVV về ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Đáng chú ý, Dự thảo Nghị định bổ sung thêm 4 ngành, nghề vào Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. 4 ngành nghề này bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của DNNVV; Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo DNNVV; Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV; Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Cùng với đó, Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, cá nhân, tổ chức liên quan trong việc thi hành nghị định này.