(BĐT) - Dự kiến, vào ngày 30/11, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo Đánh giá hiệu quả chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.
Đánh giá hiệu quả chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Ảnh minh họa: Lê Tiên

Tại Hội thảo, một số diễn giả sẽ có những tham luận đánh giá về hiệu quả chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư tại Việt Nam; xây dựng cách thức lựa chọn thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới; các ưu đãi thuế trong chính sách thu hút đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều kinh nghiệm quốc tế về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới cũng được chia sẻ tại Hội thảo.