Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.
Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thực thi chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội thời gian qua. Ảnh: Thuyên Nguyễn
Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thực thi chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội thời gian qua. Ảnh: Thuyên Nguyễn

Theo đó, một số nội dung cần báo cáo gồm: khái quát những thuận lợi, khó khăn; những kết quả đã đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội.

Đánh giá các kết quả đạt được trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Làm rõ các kết quả đạt được về tính phù hợp với hệ thống pháp luật và thực tiễn, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, hiệu lực, khả thi của chính sách, pháp luật. Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc thực thi các chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội thời gian qua.

Tổng hợp, đánh giá, làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản; việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.

Làm rõ các nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của kết quả đạt được; nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của tồn tại, hạn chế. Chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, không thực hiện đúng thẩm quyền trong: việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản; việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.

Tin cùng chuyên mục