(BĐT) - Tháng 7/2020, Công ty CP Dầu thực vật Tường An ghi nhận doanh thu thuần đạt 425,9 tỷ đồng, tăng 40,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước

Công ty cho biết đã đẩy nhanh hoạt động sản xuất, đưa hàng ra các kênh phân phối để có đủ hàng hóa phục vụ cho người tiêu dùng ngay khi bùng phát dịch Covid-19 trở lại tại Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty rà soát lại danh mục sản phẩm theo từng vùng miền, phát triển các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Mới đây, Công ty đã đưa ra thị trường sản phẩm Cooking Nutri Plus.

Lũy kế 7 tháng 2020, Công ty đạt 2.615 tỷ doanh thu thuần, tăng 30,01% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 111,9 tỷ đồng, tăng 63,8% so với 7 tháng năm 2019.