(BĐT) - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vừa diễn ra ngày 24- 25/8/2018, Thường trực Chính phủ đã nghe báo cáo về việc đầu tư xây dựng các bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và về mô hình quản lý, khai thác cảng biển.
Đầu tư vào cảng Lạch Huyện: Không để có chủ trương mà mãi không triển khai

Ảnh minh họa: Internet

Thủ tướng nêu rõ quy hoạch và đầu tư khu vực này phải bài bản để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm cảng nước sâu Lạch Huyện là điều kiện thu hút thế giới đầu tư vào Hải Phòng. Đây không chỉ là cảng của Hải Phòng mà cho cả khu vực miền Bắc. Phải quan tâm đến phát huy nguồn lực trong nước đầu tư vào đây, cũng như cần triển khai nhanh hơn, tránh tình trạng quá tải, đã có chủ trương mà mãi không triển khai...

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, cùng TP. Hải Phòng rà soát, sớm báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.

Về mô hình Ban Quản lý cảng, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì cùng Bộ Giao thông vận tải, UBND TP. Hải Phòng nghiên cứu, vận dụng tốt nhất luật pháp (Bộ luật Hàng hải) với tinh thần là không phát sinh bộ máy mới, biên chế mới, kết hợp được các chức năng, nhiệm vụ phù hợp để phát huy hiệu quả của cảng.

Theo UBND TP. Hải Phòng, chủ trương xây dựng các bến cảng tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện đã được Chính phủ đồng ý giao UBND TP. Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác Cảng quốc tế Hải Phòng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển của TP. Hải Phòng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các địa phương khu vực phía Bắc.

UBND TP. Hải Phòng đã chủ động liên hệ, kêu gọi các nhà đầu tư lớn, có năng lực, có kinh nghiệm để nghiên cứu đầu tư các bến tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Từ năm 2017, UBND TP. Hải Phòng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng triển khai thủ tục đầu tư bến cảng số 3 và số 4 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo quy định, cho phép Tập đoàn Vingroup và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nghiên cứu đầu tư các bến cảng còn lại (từ bến số 5 đến bến số 32) tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.