Đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 và khả năng hoàn thành các mục tiêu 2021 - 2025.
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần tiến hành đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: Lê Tiên
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần tiến hành đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ảnh: Lê Tiên

Theo hướng dẫn, trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức đánh giá và ước thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý. Nội dung đánh giá phải đầy đủ, thực chất, khách quan, chính xác bối cảnh thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; làm rõ những kết quả, thành tựu nổi bật; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị giải pháp, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch năm.

Đối với kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025, cần xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2024, dự báo tình hình trong nước, thế giới… Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 trên tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; các mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra phải mang tính đột phá, đổi mới, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực…

Bộ KH&ĐT đề nghị, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương căn cứ đặc điểm, tình hình của ngành, lĩnh vực, tiến hành đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra tại Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025.

Tin cùng chuyên mục