(BĐT) - Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên website của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), doanh nghiệp này dự kiến bán ra 49% cổ phần. 
Diễn biến mới trong kế hoạch cổ phần hóa PV Power

Trong đó, 20% cổ phần phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) và 29% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Trước đó, PV Power dự kiến sẽ bán ra 45% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đồng thời IPO từ 3 - 4% cổ phần. Lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, có thể lên tới 60% vốn, phụ thuộc vào quyết định của Chính phủ.

Theo số liệu từ PV Power, nửa đầu năm 2017 sản lượng điện ước đạt 11,18 tỷ kWh (đạt 99% kế hoạch), doanh thu toàn Tổng công ty đạt 15.373 tỷ đồng (đạt 99% kế hoạch). Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đạt 1.076 tỷ đồng, vượt kế hoạch 29%. Trong đó, riêng công ty mẹ vượt 23%. Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty ước đạt 683 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch và vượt tới 34% so với cùng kỳ năm 2016.

PV Power có vốn điều lệ 21.774 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các nhà máy điện, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, nhập khẩu, kinh doanh và phân phối than.