(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Đồng Nai, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn Tỉnh năm 2021 sau điều chỉnh là hơn 24,4 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11/2021, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân nguồn vốn gần 11 ngàn tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch vốn năm 2021, ước giải ngân cả năm đạt hơn 66% kế hoạch.
Đồng Nai giải ngân gần 11 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhìn chung, tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn Tỉnh đạt thấp. Trong đó, đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh hiện còn 5 đơn vị chưa thực hiện giải ngân.

Sở KH-ĐT Đồng Nai cho biết, ngoài các nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh còn nguyên nhân chủ quan là: chủ đầu tư và tư vấn lập hồ sơ dự án chậm; chất lượng thấp dẫn tới trình thẩm định hồ sơ chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa nhiều lần; công tác giải phóng mặt bằng chậm…