(BĐT) - Sai phạm tại Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, thành phố Sông Công và Dự án Khu dân cư Havico, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là đã rõ, song điều đáng nói là, nguyên nhân dẫn đến các sai phạm ấy chủ yếu lại do UBND tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành liên quan.
Dự án Kosy Sông Công và Havico (Thái Nguyên): Sai do tắc trách hay "tiếp tay"?

Theo kết luận thanh tra, việc giao đất thực hiện Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công không thông qua hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Ảnh minh họa: Internet

Ở Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công, theo kết luận thanh tra, việc giao đất thực hiện dự án không thông qua hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Tương tự, tại Dự án Khu dân cư Havico, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao đất cho chủ đầu tư tổ chức thực hiện Dự án nhưng không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Chính việc “xé rào” trên đã làm trái với quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 2 Điều 11 Nghị định 02/2006/ND-CP ngày 5/1/2006 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý Khu đô thị mới.

Cũng cần nói thêm, Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Kosy Sông Công có tổng mức đầu tư 481.450.745.000 đồng, nguồn vốn do chủ đầu tư ứng trước để xây dựng hạ tầng kỹ thuật được trừ vào tiền sử dụng đất, nhưng thực chất là giao đất thực hiện dự án để kinh doanh.

Riêng ở Dự án Khu dân cư Havico, được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt thực hiện theo cơ chế thanh toán tiền đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cho nhà đầu tư bằng việc bù trừ bằng tiền thu cấp quyền sử dụng đất đã có hạ tầng, nhưng thực chất là giao đất có thu phí sử dụng đất để thực hiện dự án.

Tắc trách dẫn đến sai phạm còn xảy ra tại Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công khi UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt phương án tài chính đợt 1 và 2, trong đó khấu trừ khoản chi phí xây dựng hạ tầng 39.594.106.245 đồng vào tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp là không có cơ sở, theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Ở Dự án Khu dân cư Havico, việc định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp đã lựa chọn diện tích các lô có diện tích lần lượt là 71,3 m2; 100 m2 và 100 m2 để so sánh là không tương đồng, chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đáng nói, UBND tỉnh Thái Nguyên chưa có quyết định phê duyệt phương án thu hồi tiền sử dụng đất làm căn cứ để chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Havico nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tại hai dự án nói trên, những sai sót của chủ đầu tư là đã rõ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, việc thiếu trách nhiệm để dẫn đến những sai phạm trên phần lớn còn thuộc về UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở ngành liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thành phố Sông Công, UBND thành phố Thái Nguyên.

Việc có dấu hiệu “tiếp tay” hay do tắc trách nên được làm rõ.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, Dự án Khu đô thị Kosy Sông Công được UBND tỉnh Thái Nguyên giao Công ty cổ phần Kosy làm chủ đầu tư từ năm 2010 và được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vào ngày 13/3/2011.

Sau nhiều lần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, đến nay hạ tầng của khu đô thị vẫn chưa hoàn thiện, các hạng mục thi công phần nhiều dở dang.

Còn Dự án Khu dân cư Havico do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Havico làm chủ đầu tư. Dự án này được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận đầu tư từ năm 2013, triển khai trên diện tích 13,6 ha với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án này là trong 4 năm từ năm 2014 đến 2018, nhưng đến tháng 6/2017 chủ đầu tư mới bắt đầu thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hiện nay vẫn chưa thực hiện xong.