(BĐT) - Công ty CP Điện Gia Lai (mã chứng khoán: GEG) vừa có Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ từ 2.202 tỷ đồng lên trên 2.711 tỷ đồng.

Cụ thể, vốn điều lệ cũ của Công ty là 2.202 tỷ đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu là 220,2 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ mới sau khi điều chỉnh sẽ là hơn 2.711 tỷ đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu lưu hành là hơn 271 triệu cổ phiếu.

Việc tăng vốn được thực hiện thông qua chào bán 50,97 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 509,73 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 354 tỷ đồng, tăng 21,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, tăng 7,2% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng 2020, Công ty đạt 959 tỷ đồng doanh thu, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2019.