Genco 2 “gánh” 878 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá

(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 2 (Genco 2) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất với khoản lỗ ròng 712 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016.

Trong riêng quý II/2016, Genco 2 lỗ ròng 423,7 tỷ đồng, nguyên nhân chính do Công ty phải “gánh” tới 878 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá, khiến chi phí tài chính đội lên mức 1.190 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn cuối quý II/2016 của Genco 2 là 44.757 tỷ đồng, chiếm 67% giá trị tổng tài sản của Công ty tại cùng thời điểm. Với số dư nợ vay khổng lồ, Genco 2 phải gánh tới 638 tỷ đồng lãi vay trong nửa đầu năm, đồng thời phải chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá nói trên.

Công ty con của Genco 2 là Nhiệt điện Phả Lại cũng ngấm đòn tỷ giá khi đồng Yên tăng giá, lỗ chênh lệch tỷ giá lên tới 677 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016. Được biết, Genco 2 nhận chuyển nhượng 51% cổ phần Nhiệt điện Phả lại (116,4 triệu CP) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ cuối năm 2013.

Tin cùng chuyên mục