(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư và thương mại phía Đông đường Lê Chân, TP. Phủ Lý. Theo đó, Liên danh nhà đầu tư được chỉ định là Công ty TNHH Xây dựng Hưng Mỹ - Công ty TNHH Thi Sơn - Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 6.
Hà Nam: Chỉ định liên danh 3 nhà đầu tư thực hiện dự án gần 160 tỷ

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí gần 160 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án từ năm 2019 đến 2022. Địa điểm thực hiện Dự án là phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

Mục tiêu của Dự án là cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị TP. Phủ Lý, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 TP. Phủ Lý là đô thị loại II, đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I; hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật giữa khu dân cư hiện trạng với khu vực xung quang, tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.