(BĐT) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa đăng công khai 608 đơn vị nợ thuế tháng 10 với tổng số nợ hơn 745 tỷ đồng. 
Hà Nội công khai hơn 600 DN nợ thuế hơn 745 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, có 543 đơn vị công khai lần đầu với số nợ 468,9 tỷ đồng. Đứng đầu trong danh sách 515 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp là Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà nợ hơn 68 tỷ đồng, tiếp đến là Công ty CP Du lịch Thiên Minh nợ gần 30 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Lũng Lô 3.3 nợ hơn 8,2 tỷ đồng...

Trong danh sách, Cục Thuế công khai lại 65 đơn vị nợ trên 276 tỷ đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp từ các năm 2015,2016, 2017, 2018.