Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐND TP. Hà Nội vừa đồng ý bổ sung danh mục 623 dự án thu hồi đất với diện tích 1.942,9 ha và 352 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 486,11 ha trong năm 2021.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tại kỳ họp thứ hai của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, HĐND Thành phố đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.

Theo đó, Thành phố quyết định điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục đã duyệt 17 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích 49,21 ha và 10 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 14,19 ha; đồng thời, bổ sung danh mục 623 dự án thu hồi đất với diện tích 1.942,9 ha và 352 dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 486,11ha.

Tiêu chí để bổ sung danh mục được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Đất đai, hướng dẫn của Trung ương và qua rà soát xác định các dự án không triển khai hoặc chưa triển khai trong năm 2021.

Theo thông tin của UBND Thành phố, đến hết ngày 15/7/2021, số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Hà Nội là 151 dự án, diện tích là 483,18 ha; số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 706 dự án, diện tích 1.833,26 ha. Như vậy, kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn Thành phố là 857 dự án với diện tích 2,316,44 ha, đạt 49,3% kế hoạch thu hồi đất năm 2021 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND Thành phố.

Tin cùng chuyên mục